Jobbar du eller är du konstnär?

Sedan jag var på en KRO-workshop om konstnärsrollen i juni har jag intresserat mig lite extra för hur konstnärsrollen i dag rent faktiskt är beskaffad och vad vi har för föreställningar om den. Och om verkligheten och föreställningarna är i takt med varandra.

Vi vet att det mesta förändras. Vi förstår självklart också att konstnärsrollen förändras med tiden. Så varför över huvud taget ta upp konstnärsrollen här? Jo, för att det är bra att tänka till och försöka bli tydligare över vad vi menar och talar om. Sak samma om vi själva är konstnärer eller inte. Vi blandar fakta och föreställningar till mycket tyckande. Min önskan är att bidra till ökad medvetenhet om skillnaderna mellan hur det förhåller sig och föreställningar vi bär på utan att riktigt ifrågasätta det relevanta och uppdaterade i dem.

Som rubriken. Den ingår i en illustration av Magnus Bard och finns på titelbladet till Annika van Belkoms kandidatuppsats från Kulturvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet: Konstnärsrollen som föremål för föreställningar förändringar och kulturpolitik. Den kom tidigare i år, är på svenska och finns att ladda ner som PDF-fil. Jag rekommenderar dig att ta en titt på uppsatsen för att få en uppdaterad bild av frågeställningen och för att ta del av vad som tidigare har framförts i frågan. Referenslistan kanske också kan inspirera till fördjupning.

Själv tänker jag inte upprepa här vad som går att läsa i uppsatsen. Jag vill däremot föra fram följande:

1. Man lyckas inte komma överens om någon bra definition av vad KONSTNÄR är (enligt exempelvis Konstnärsnämnden & för att man landar i en kvalitativ bedömning av konstnärens arbete som är svår att göra). Det är då inte konstigt att diskussioner om konstnärsrollen blir sökande och diffusa.

2. Det finns ett glapp mellan konstnärsidentiteten och vad många konstnärer arbetar med för att försörja sig. I dag är det endast en liten andel verksamma konstnärer som helt klarar sig ekonomiskt på inkomsterna från den konst de producerar. Att identifiera sig som konstnär är en annan sak.

3. Konstnärsrollen är bredare än någonsin och ger upphov till både möjligheter och problem. Alla konstnärer är inte likadana och har sina olika professionella styrkor och personligheter. Ett faktum är att många konstnärer i dag arbetar med olika saker. Har tvärvetenskapliga projekt och försörjer sig genom att ha olika uppdrag/arbetsuppgifter. Men alla gör inte det.

4. Föreställningarna om konstnären är många. Allt ifrån bohemen, outsidern, avvikaren och ensamvargen till forskaren och utmanaren. I dag ser man också att konstnären ska vara entreprenören, marknadsföraren och den sociala kommunikatören.

Kanske är det läge att syna de egna föreställningarna i sömmarna?

Henri Matisse and his model     images (3)

IMG_9558

Några konstnärer från förr: Matisse, Warhol & Basquiat

Titelbladet till Annika van Belkoms uppsats

Publicerat i Förhållningssätt, Insikter, Konstnärer | 6 Kommentarer

6 Responses to Jobbar du eller är du konstnär?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Titti Hammarling

Titti Hammarling

Mobile: +46 70 521 46 81 E-mail: titti@hammarlingconsulting.com
Producerad av 6ft5 & Krokedil.