Om mig

Att måla är att vara på en spännande och utmanande resa. En resa, inte bara i samtiden och i världen utan i den egna personen – i ens förmåga, vilja och mod att uttrycka det man önskar eller behöver.

Det kan tyckas lätt och självklart i ena stunden och djupt utmanande i den andra att säga det vi har att säga. Jag hoppas att jag får leva länge så att jag får tid att bottna i mitt samspel med färg, penslar och duk. Tavlorna berättar något annat än vad orden gör och det känns som att jag bara har börjat.

Jag målar helst och oftast i olja. Motivvalen är enkla former i en diffus verklighet. Stillhet och spänning möts. Du och jag. Vi och världen. Liv och död. Jag dras till det nervigt fulvackra. Det är människor, landskap, djur, hus och diverse ting. Ingenting för perfekt.

Ursprungligen är jag psykolog och har sedan många år arbetat som konsult inom rekrytering och ledarutveckling. 1994 började jag måla. Efter olika kurser i teckning, kroki och måleri gick jag 1995-2008 i privatundervisning hos konstnären Åke Arph. Med Åkes hjälp har jag kunnat finna min bas och mitt uttryck i konstnärskapet. Genom självstudier och många resor, framför allt till New York och de västra delarna av USA, har jag också fått kunskap och inspiration som har lett mig vidare i min utveckling.

Från att ha känts som två separata världar flyter psykologin och måleriet idag ihop till en helhet. Jag utforskar mänskliga villkor och det som utspelar sig i våra identiteter och relationer. Med penseln fångar jag nyanser i tillvaron. Ingen tillvaro är enbart enkel eller enbart svår. Ingen relation är lösningen på vårt sökande. Alltså målar jag vidare.

Jag bor sedan 2013 på en liten ö i Stockholms skärgård. Där har jag också min studio.